Féach anois ar na Cnaipí Treoracha

      Tá sé an-easca na cnaipí seo a úsáid.

Cnaipí Treoracha

Na Cnaipí Éagsúla

  1. An Leathanach Baile - transports the user to the Homepage
  2. Uirlisí - transports the user to Collaboration Tools
  3. Siar/Ar aghaidh -
 

      chun dul ar ais chuig an gceacht deireanach.
      chun dul ar aghaidh go dtí an chéad cheacht eile.

 

 

Eolas faoi Chlár na gCeachtanna

Cuir an cúrsóir ar uimhir an cheachta agus feicfidh tú eolas a bhaineann leis an gceacht sin.

Tá trí phíosa eolais ann:


 

  1. Uimhir an Cheachta
  2. Pictiúr a bhaineann leis an gceacht
  3. Teideal an Cheachta

   

Cléchliceáil an luchóg chun ceacht a oscailt.

 

How to play Animations

 

 

Cléchliceáil ar an íocón chun an cartún a fheiceáil.

 

Cléchliceáil ar an gcnaipe arís chun an cartún a stopadh.