Sa cheacht seo pléitear iasc mar bhia folláin. Is foinse thábhachtach próitéiní agus vitimíní é an t-iasc. Tá oidis sa cheacht seo chun sinn a spreagadh chun breis éisc a ithe.

 


  • tuiscint gur bia folláin é an t-iasc
  • tuiscint gur chóir breis éisc a ithe

 

An Phirimid Bhia

Food Pyramid
Food Pyramid
Food Pyramid
Food Pyramid

 

Bain Triail as an Oideas seo má tá aiseanna cuí agat

Oideas


AG DEIREADH AN CHEACHTA, BA CHÓIR GO MBEADH AN T-EOLAS SEO AG NA PÁISTÍ:

  • gur bia folláin é an t-iasc.

 

Tuilleadh eolais faoi bhiashlabhraí ar fáil ag http:/www.planetpals.com

Má theastaíonn tuilleadh eolais uait faoi na hIonúitigh – cuir ceist ar Jeeves ag http://www.ajkids.com

 

The Ultimate Show Me How Activity Book (Hermes House, 1997)
Nutritional Aspects of Fish (Bord Iascaigh Mhara)

 

 

AN BIASHLABHRA


Biashlabhra an Inbhir

An chéad cheacht eile