Chun iniúchadha dheanamh ar an sil-leagan a tharlaíonn, nuair a théann abhainn isteach san fharraige.

Beidh gá agat le:

Cur Chuige:

  • Uisce
  • Cré
  • Salann
  • Dhá phróca nó dhá eascra

 

Cuir an méid céanna uisce sa dá phróca.
Cuir an méid céanna cré sa dá phróca.
Cuir trí spúnóg salainn i bpróca amháin.

Tabharfaidh na páistí faoi ndeara go ngreamaíonn na blúirí cré le chéile sa sáile agus go dtiteann siad go bun an phróca. Ach ní théann an chré san fhíoruisce faoi. Tuigfidh na páistí ón turgnamh seo conas mar a thiteann an glár go dtí an grinneall,
ag béal na habhann.