Is féidir turgnamh simplí a dhéanamh le fáil amach conas a tharlaíonn téaltú dromchla nó creimeadh talún. Lig do na daltaí an turgnamh a réiteach.

 

Beidh gá agat le:

Cur Chuige:

  • Tráidire bacála
  • Cré agus clocha beaga
  • Píosaí féir
  • Craobhóga le duilleoga orthu
  • Caoirigh bhréige agus teach
  • Uisce agus canna uisce

Cuir an chré ar thaobh amháin den thráidire. Cuir an féar agus na craobhóga anuas uirthi chun an talamh agus an fásra a léiriú. Cuir an teach agus na caoirigh ina seasamh áit éigin ar an gcré. Líon an taobh eile den tráidire le huisce chun sruthán a dhéanamh. Cuir na clocha sa sruthán chun an gairbhéal a léiriú. Úsáid an canna chun uisce a chur ar an talamh. Tabhair faoi deara go ngreamaíonn cuid mhaith den uisce sna duilleoga agus san fhéar!

 

Anois:

Anois bain anuas an féar agus na craobhóga agus fliuch an talamh arís. Bogann an chré agus sleamhnaíonn sí isteach san uisce. Léirítear mar sin conas a tharlaíonn téaltú dromchla.