Gluaiseann ocsaigin agus aer trí ghairbhéal a mbíonn meascán maith de chlocha ann.
Is féidir aerspásanna a thomhais.

Beidh gá agat le:

Cur Chuige:

  • Trí bhuidéal plaisteach (leis an mbarr gearrtha díobh)
  • Cruiscín grádaithe
  • Gairbhéal mín
  • Clocha beaga agus clocha measartha beag

Marcáil líne uisce ar gach buidéal
Marcáil líne gairbhéil faoi gach líne uisce
Cuir gairbhéal mín i mbuidéal 1
Cuir clocha beaga i mbuidéal 2
Cuir clocha níos mó i mbuidéal 3
Líon gach buidéal le huisce go dtí an líne uisce.
Draenáil an t-uisce agus tomhais é.
Cláraigh na torthaí.