Tús Shaolré an Bhradáin: ubh – gilidín - muóg

     Is iasc suimiúil é an bradán ar go leor bealaí. Is féidir leis maireachtáil i bhfionnuisce agus nó san fharraige. Maireann an bradán i ngnáthóga éagsúla i rith a shaoil. Filleann cuid mhaith bradán ar an abhainn inar rugadh iad, chun bás a fháil ann.

     Sa cheacht seo pléitear áit sceite an bhradáin, an ghnáthóg is oiriúnaí don sceitheadh agus fás an bhradáin ina (baineann) ina gilidín agus ina dhiaidh sin ina muóg.

 


 • sceitheadh an bhradáin a thuiscint
 • eolas a chur ar na gnéithe a mbíonn tionchar acu ar fhorbairt na huibhe agus an ghilidín
 • an tábhacht a bhaineann le caomhnú gnáthóige a thuiscint

 

|

Turgnamh 3.1

Is féidir an turgnamh Creimeadh Talún a dhéanamh ag an bpointe seo.

Turgnamh 3.2


AG DEIREADH AN CHEACHTA, BA CHÓIR GO MBEADH AN tEOLAS SEO AG NA PÁISTÍ::


 • Conas a sceitheann an bradán.
 • Conas a tharlaíonn téaltú dromchla agus cad is cúis le creimeadh ar bhruach na habhann.
 • Go gcaithfear srutháin a chaomhnú chun uibheacha an bhradáin agus na gilidíní a chosaint.
 

 

 1. www.cfb.ie
  Nasc leis an bPríomh-Bhord Iascaigh agus na Boird Iascaigh Réigiúnacha.
 2. www.salmonid21C.org
  Conas a chabhraíonn an eolaíocht le Salmonid 21C, An Bord Iascaigh Láir
 3. An Fhístéip “From Source to Sea.” Scéal abhainn Éireannach.
  An Príomh-Bhord Iascaigh agus na Boird Iascaigh Réigiúnacha.

An chéad cheacht eile